ปญฺญา โลกัสมิ ปชฺโชโต ปัญญา เป็นแสงสว่างในโลก
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
คำขวัญประจำโรงเรียน
คติธรรมประจำโรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
องค์กรหลักของโรงเรียน

บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารงบประมาณ
งานกิจการนักเรียน
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสารฯสุขศึกษาฯ
ลูกจ้างประจำและพนักงาน
ครูฝึกประสบการณ์
            ดาวน์โหลด
ตารางเรียน
ใบขออนุญาตผู้ปกครอง
นพ16 คำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
ปฏิทินวิชาการ
ระเบียบการรับสมัคร นร.2560
ใบสมัคร ม.1
ใบสมัคร ม.4
งานแผนงาน

 

Slide 2
Slide 2
Slide 1
Slide 2
Slide 5
Slide 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560
4 ธ.ค.2560 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
15 ธ.ค. 2560 ไชยฉิมพลีเกมส์ครั้งที่ 38
25 ธ.ค.2560  กิจกรรมวันคริสต์มาส
26-28 ธ.ค.2560 สอบกลางภาคเรียนที่2/2560
28 ธ.ค.2560 พิะีถวายพานพุ่มสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
กิจกรรมภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมเดือนธันวาคม
สวัสดีปีใหม่ผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2561นำโดย ผอ.อัฏฐผล ถิระพรพงษ์ศิริ และคณะครู  ดูภาพ
กิจกรรมวันคริสต์มาส วันที่ 25.12.60 ดูภาพ
ไชยฉิมพลีเกมส์ครั้งที่ 38 วันที่ 15.12.60  ดูภาพ1 ดูภาพ2 ดูภาพ3  ดูภาพ4 ดูภาพ5
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่04.12.60 คลิกดูภาพ
กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน
ชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง วันที่30.11.60 คลิกดูภาพ
สอบธรรมศึกษา สนามสอบโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม วันที่ 9 พ.ย.2560
คลิกดูภาพ
กิจกรรมการกุศล ครูและนักเรียนร่วมกันทำกระทงเพื่อถวายให้กับวัดชัยฉิมพลี วันที่2-3 พ.ย. 60 คลิกดูภาพ
ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเยียนพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียนโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม วันที่06.พ.ย..60 คลิกดูภาพ
กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ FullBright วันที่16-19 ต.ค.2560 คลิกดูภาพ
ข่าวการศึกษา
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/widget.html
ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

โรงเรียนไชยฉิมพลีวืทยาคม
40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม.10160
โทร. 02-410-1662   โทรสาร 02-410-2396 admin@chaichimplee.ac.th
<